tekengrootte: -+

Welkom

op de website van kavelruil Limburg 

Vrijwillige kavelruil is een manier om uw gronden beter te verkavelen. Door uw verkaveling te optimaliseren, wordt uw bedrijf efficiënter. Daardoor daalt de kostprijs van uw eindproduct. Daar heeft u jaar na jaar voordeel van.

Om u te informeren over deze regeling, vindt u hier meer informatie over de subsidie of hoe u gratis begeleiding aan kunt vragen. De begeleider helpt u bij het verkrijgen van subsidie.

Laatste update: 31-01-2014

Kavelruilloket Limburg

E info@kavelruillimburg.nl